nieuw

 
| WELKOM OP ONZE SCHOOL ! |

schoolaffiche 2015

vakantie

DE SCHOOL WENST JE
EEN
KLEURRIJKE, 1RGENIEKE VAKANTIE!
Het secretariaat van de school is weer open vanaf 20 augustus,
elke voormiddag tussen 10u. en 12u.
Inschrijven kan tijdens deze openingsuren of na afspraak.


RAPPORTEN/WERKJES
Rapporten en werkstukjes die niet afgehaald werden op 30 juni, liggen ter beschikking op het secretariaat.