zijbalk07.JPG

| INSCHRIJVEN |

Bekijk de volgende documenten voor de inschrijving:

| MEER INFO |

| WAAR? |

 • op het bureel van de directeur
 • op het secretariaat

 | WAT BRENG JE MEE? |

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals: 

 • de SIS-kaart van het kind
 • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • ...

 | WANNEER? |

 • tijdens de schooldagen tussen 8.30u. en 15.35u.
 • op schoolfeesten, infoavonden, oudercontactavonden,  ...
 • op werkdagen van 1 tot 10 juli en vanaf de eerste werkdag na 15 augustus telkens tussen 10u.en 12u.
 • na een telefonische afspraak
 • (Je kan steeds voor het volgende schooljaar inschrijven ... vanaf 1 september voor broers & zussen en kinderen van personeel ... vanaf 16 september voor iedereen)

 | WAT? |

 • De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document.
 • De ouders vullen een inlichtingenblad in met de gegevens van hun kind.
 • De ouders van kleuters ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.
 • De ouders van een kind voor de lagere school vullen het keuzeformulier godsdienst-zedenleer in.
 • Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders de schoolbrochure, het schoolreglement en de afsprakennota van de school.
 • De ouders handtekenen het inschrijvingsregister van de school.

 | INSTAPDATA VOOR 2.5-JARIGEN |

Kleuters kunnen pas instappen in de school vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereikt hebben.
Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata, nl:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste  schooldag van februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • na de hemelvaartvakantie

| MAXIMUMCAPACITEIT |

Om de goede werking van de school te garanderen, legde het schoolbestuur een maximumcapaciteit vast voor onze scholen.
De maximumcapaciteit ...
... van de kleuterschool: 180 (nog 59 vrije plaatsen)
... van de lagere school in de Kerkstraat: 180 (nog 41 vrije plaatsen)
... van de lagere school in de Schoolstraat: 180 (nog 48 vrije plaatsen)

weldra

zo aug 18
zomervakantie
ma aug 19
zomervakantie
di aug 20
zomervakantie
wo aug 21
zomervakantie
do aug 22
zomervakantie